Chính sách bảo mật

1. Giới thiệu

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý vị để làm tròn cam kết cung cấp một trải nghiệm dịch vụ chưa từng có cho khách hàng về tất cả các trao đổi của quý vị với Aroma Hotel (“Mục Đích”). Trong chính sách đang triển khai, chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư về thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập.
Là một trong những khách hàng của chúng tôi hoặc bất kỳ người nào là đối tác kinh doanh của chúng tôi, quý vị hiểu rằng chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị theo Chính Sách về Quyền Riêng Tư Toàn Cầu này (“Chính Sách” này).

2. Phạm Vi Áp Dụng của Chính Sách này

Chính Sách này áp dụng cho những thông tin cá nhân của khách hàng và những cá nhân là đối tác kinh doanh của chúng tôi hoặc đến công tác với chúng tôi và việc sử dụng những thông tin cá nhân đó dưới mọi hình thức – cho dù là bằng lời nói, điện tử hoặc văn bản.
Chính Sách này cung cấp hiệu lực cho cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của quý vị và đã được thông qua bởi các tổ chức hợp pháp có quyền sở hữu độc lập và riêng biệt quản lý, điều hành, cấp quyền kinh doanh, cấp phép, sở hữu và/hoặc cung cấp dịch vụ cho các khách sạn và khu nghỉ dưỡng Aroma Hotel khác nhau (bao gồm những tài sản mang thương hiệu “Aroma Hotel®”, “Aroma Hotel Regency®”, “Park Aroma Hotel®”, “Grand Aroma Hotel®”, “Andaz®”, “Aroma Hotel Centric®”, “Aroma Hotel Place®”, “Aroma Hotel House”, “Aroma Hotel Ziva” hoặc “Aroma Hotel Zilara”) hoặc “Aroma Hotel Residence Club®” trên toàn thế giới (“Aroma Hotel Hotels & Resorts®”). Những tổ chức này bao gồm Tập Đoàn Khách Sạn Aroma Hotel và những công ty con trực tiếp hay gián tiếp của tập đoàn, và tất cả những tổ chức hợp pháp có quyền sở hữu độc lập và riêng biệt các tài sản riêng lẻ của Aroma Hotel Hotels & Resorts và Aroma Hotel Residence Club trên khắp thế giới hoặc cung cấp dịch vụ cho quý vị mang nhãn hiệu Aroma Hotel. Tham chiếu đến “Aroma Hotel”, “chúng tôi” và “của chúng tôi” được đề cập trong suốt Chính Sách này, tùy theo hoàn cảnh, đề cập chung tới những tổ chức hợp pháp độc lập và riêng biệt này.
Mặc dù Chính Sách này được dự kiến dùng để mô tả những hoạt động xử lý thông tin cá nhân với quy mô rộng lớn nhất trên toàn cầu, nhưng những hoạt động xử lý này có thể bị giới hạn thêm trong một số phạm vi quyền hạn theo giới hạn của luật pháp. Ví dụ: luật pháp của một quốc gia cụ thể có thể giới hạn những loại thông tin cá nhân chúng tôi được phép thu thập hoặc hình thức xử lý thông tin cá nhân đó. Trong những trường hợp này, chúng tôi điều chỉnh các phương thức và/ hoặc chính sách nội bộ của mình để phù hợp với những yêu cầu của luật pháp địa phương.
Nếu quý vị là một đối tác Aroma Hotel, vui lòng xem Chính Sách về Quyền Riêng Tư Toàn Cầu cho Nhân Viên hoặc chính sách về quyền riêng tư của chủ lao động hiện hành, vì Chính Sách này không áp dụng đối với thông tin cá nhân của quý vị, trừ khi được thu thập với tư cách là khách hàng.

3. Những Loại Thông Tin Cá Nhân Chúng Tôi Thu Thập

Thuật ngữ “thông tin cá nhân” trong Chính Sách này nghĩa là thông tin có khả năng nhận diện danh tính cá nhân của quý vị. Những loại thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý (có thể khác nhau theo phạm vi quyền hạn dựa trên luật pháp hiện hành) bao gồm: 
- Tên, giới tính, chi tiết liên hệ tại nhà riêng và nơi làm việc, chức danh công việc, ngày sinh và nơi sinh, hình ảnh, quốc tịch, thông tin hộ chiếu và thị thực của quý vị 
- Thông tin nghỉ lại của khách hàng, bao gồm các khách sạn quý vị đã ở, ngày đến và đi, hàng hóa và dịch vụ đã sử dụng, những yêu cầu đặc biệt đã đưa ra, theo dõi những ưu tiên dịch vụ của quý vị (bao gồm ưu tiên phòng và kỳ nghỉ), số điện thoại đã gọi và các bản fax cũng như nội dung và tin nhắn đã nhận 
- Chi tiết thẻ tín dụng, và chi tiết tài khoản và chứng nhận chương trình khách hàng thường xuyên của Aroma Hotel và bất kỳ chương trình đối tác du lịch hoặc bay thường xuyên; mọi thông tin cần thiết để thực hiện những yêu cầu đặc biệt (ví dụ như điều kiện sức khỏe cần có nơi ở hoặc dịch vụ đặc biệt)
- Thông tin, phản hồi hoặc nội dung quý vị cung cấp về các ưu tiên marketing, trong các khảo sát, lối đánh, cuộc thi, hoặc chương trình khuyến mại, hoặc cho trang mạng hoặc ứng dụng của chúng tôi hoặc của các bên thứ ba.
- Thông tin được thu thập trong khi ở tại một khách sạn hoặc khu nghỉ dưỡng Aroma Hotel thông qua sử dụng hệ thống truyền hình mạch kín, hệ thống internet (bao gồm mạng không dây thu thập dữ liệu về máy tính, thiết bị di động hoặc thiết bị thông minh, hoặc địa điểm của quý vị), mã thẻ và hệ thống công nghệ và an ninh khác
- Thông tin được thu thập trong khi quý vị vào ứng dụng hoặc trang mạng Aroma Hotel (chúng tôi mô tả chi tiết điều này trong Phần 7 và 8 bên dưới)
- Thông tin liên hệ và những thông tin chi tiết liên quan về các tài khoản người lao động của công ty và các bên bán cũng như những cá nhân khác là đối tác kinh doanh của chúng tôi (ví dụ như đại lý du lịch hoặc người lập kế hoạch hội họp và sự kiện)
- Trong một số trường hợp nhất định, thông tin liên quan tới sự tín nhiệm của khách hàng.
Hầu hết thông tin cá nhân chúng tôi xử lý là thông tin mà quý vị hay người nào đó là đại diện của quý vị chủ định cung cấp cho chúng tôi. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chúng tôi xử lý thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể phỏng đoán về quý vị dựa trên những thông tin khác quý vị cung cấp cho chúng tôi hoặc dựa trên quá trình trao đổi với quý vị của chúng tôi, hoặc thông tin cá nhân về quý vị mà chúng tôi nhận được từ một bên thứ ba. Chính Sách này cũng áp dụng đối với thông tin cá nhân về quý vị mà chúng tôi nhận được từ một bên thứ ba, trừ khi quy định cụ thể trong chính sách về quyền riêng tư của bên thứ ba đó.
Có thể có những trường hợp trong đó thông tin cá nhân mà quý vị cung cấp cho chúng tôi hoặc chúng tôi thu thập được coi là Thông Tin Cá Nhân Nhạy Cảm theo luật pháp về quyền riêng tư của một số quốc gia. Những điều luật đó định nghĩa “Thông Tin Cá Nhân Nhạy Cảm” là thông tin cá nhân mà từ đó chúng tôi có thể xác định hoặc suy ra nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc của cá nhân, quan điểm chính trị, tín ngưỡng hoặc những niềm tin khác tương tự tín ngưỡng, tư cách hội viên trong công đoàn hoặc hiệp hội chuyên môn, tình trạng sức khỏe về thể chất hoặc tinh thần, dữ liệu di truyền, đời sống tình dục hoặc dữ liệu luật pháp (bao gồm thông tin về hành vi phạm tội hoặc bị cáo buộc là phạm tội). Trong rất ít trường hợp, các hồ sơ tài chính có thể tạo thành một phần Thông Tin Cá Nhân Nhạy Cảm tại nơi quý vị ở. Chúng tôi chỉ xử lý Thông Tin Cá Nhân Nhạy Cảm trong phạm vi quyền hạn của quý vị nếu và đến giới hạn pháp luật hiện hành cho phép hoặc quy định.
Khi quý vị đồng ý với Chính Sách này, quý vị đã đồng ý rõ ràng và bằng văn bản cho phép, đến một mức độ theo yêu cầu của luật pháp địa phương, xử lý bất kỳ thông tin cá nhân nào mà quý vị cung cấp cho Aroma Hotel mà được xem là Thông Tin Cá Nhân Nhạy Cảm hoặc được xem là thông tin tài chính. Trừ khi luật pháp quy định, quý vị không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ Thông Tin Cá Nhân Nhạy Cảm nào cho Aroma Hotel, và nếu quý vị chọn không làm vậy, điều này sẽ không ngăn quý vị mua được các sản phẩm hoặc dịch vụ từ Aroma Hotel.

4. Cách Thức Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân

Theo pháp luật hiện hành, chúng tôi có thể thu thập, sử dụng và tiết lộ một phần phù hợp thông tin cá nhân của quý vị để:
- Cung cấp và tính phí phòng nghỉ tại khách sạn và những hàng hóa cũng như dịch vụ khác.
- Cung cấp cho quý vị mức độ dịch vụ tốt hơn và theo yêu cầu của cá nhân hơn, bao gồm thông tin và dịch vụ từ một bên thứ ba (như dịch vụ khách hàng bổ sung tại khách sạn và khu nghỉ dưỡng Aroma Hotel, các danh lam thắng cảnh tại khu vực và phương án vận chuyển)
- Phản hồi các yêu cầu thông tin và dịch vụ, bao gồm các dịch vụ từ một bên thứ ba (như nhà hàng hoặc nhà cung cấp vận chuyển)
- Quản lý chương trình khách hàng thường xuyên Aroma Hotel Gold Passport®);
- Thực hiện những nghĩa vụ giao kết với quý vị, bất cứ ai tham gia vào quá trình bố trí hành trình du lịch của quý vị (ví dụ như đại lý du lịch, nhóm tổ chức du lịch hoặc chủ lao động của quý vị) và các bên bán (ví dụ như công ty thẻ tín dụng, nhà điều hành dịch vụ hàng không và những chương trình khách hàng thân thiết của bên thứ ba);
- Tiến hành nghiên cứu thị trường, những cuộc khảo sát đảm bảo sự hài lòng của khách hàng và chất lượng, hoạt động marketing trực tiếp và quảng cáo bán hàng;
- Cung cấp vì sự an toàn và an ninh của nhân viên, khách hàng và khách công tác khác;
- Quản lý việc lưu trữ hồ sơ chung;
- Đáp ứng những yêu cầu pháp luật và điều tiết;
- Thử nghiệm và đánh giá các sản phẩm và dịch vụ mới; và
- Xử lý đơn đề nghị tín dụng (ví dụ trong trường hợp của Aroma Hotel Residence Clubs).
Aroma Hotel sử dụng và lưu giữ thông tin cá nhân của quý vị sao cho thông tin đó cần thiết để hoàn thành Mục Đích.

5. Tiết Lộ Thông Tin Cá Nhân của quý vị

Đôi khi chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị. Chúng tôi sẽ luôn tiết lộ theo quy định của luật pháp hiện hành. Trong một số phạm vi quyền hạn, luật pháp về quyền riêng tư dữ liệu có thể yêu cầu chúng tôi được sự đồng ý của quý vị trước khi chúng tôi chuyển thông tin của quý vị từ quốc gia gốc của quý vị đến các quốc gia khác. Khi quý vị đồng ý với Chính Sách này, quý vị đã đồng ý cho phép, đến mức độ theo yêu cầu của luật pháp địa phương, chuyển bất kỳ thông tin cá nhân nào của quý vị đến các quốc gia khác đó nhằm Mục Đích và đến phạm vi như quy định trong phần này và theo quy định tại Phần 4 ở trên.
Những trường hợp mà chúng tôi có thể tiết lộ (ngoài những thông tin được mô tả trong 4 bên trên) bao gồm:

5.1 Đại Lý, Nhà Cung Cấp Dịch Vụ và Nhà Cung Ứng của Chúng Tôi

Cũng như phần lớn các khách sạn quốc tế, chúng tôi có thể giao việc xử lý những chức năng và/hoặc thông tin nhất định cho các bên thứ ba. Chúng tôi cũng có thể cộng tác với các công ty nghiên cứu thị trường để giúp chúng tôi liên lạc với khách hàng vì mục đích nghiên cứu thị trường và đảm bảo chất lượng. Khi chúng tôi giao việc xử lý thông tin cá nhân của quý vị cho các bên thứ ba hoặc cung cấp thông tin cá nhân của quý vị cho các nhà cung cấp dịch vụ thuộc bên thứ ba, chúng tôi bắt buộc các bên thứ ba đó phải bảo vệ thông tin cá nhân của quý vị theo các điều khoản và điều kiện của Chính Sách này, bằng những biện pháp an ninh phù hợp.

5.2 Thấu Hiểu Nội Cảm Khách Hàng

Khi chúng tôi nắm giữ thông tin cá nhân về quý vị, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân này cho các công ty khác cũng nắm giữ thông tin về quý vị. Các công ty này có thể kết hợp thông tin để hiểu rõ hơn ưu tiên và sở thích của quý vị, do đó cho phép họ và chúng tôi phục vụ quý vị tốt hơn. Nếu thông tin cá nhân của quý vị được sử dụng cho mục đích marketing trực tiếp, quý vị được quyền từ chối điều đó bằng cách liên hệ với chúng tôi sử dụng thông tin liên hệ được cung cấp trong Phần 12 bên dưới.

5.3 Ủy Quyền Tín Dụng

Khi quý vị yêu cầu tín dụng, thông tin cá nhân của quý vị sẽ được sử dụng và tiết lộ cho các bên thứ ba theo pháp luật hiện hành phù hợp vì mục đích xác định có cấp và duy trì mức tín dụng cho quý vị hay không.

5.4 Chuyển Nhượng Kinh Doanh

Vì chúng tôi không ngừng phát triển hoạt động kinh doanh, chúng tôi có thể bán các khách sạn và tài sản khác, hoặc kết thúc làm đơn vị quản lý hay nhượng quyền của một khách sạn hiện đang nằm trong danh mục của chúng tôi. Trong những trường hợp đó, chúng tôi có thể đưa thông tin cá nhân thu thập được về quý vị vào, hoặc kiểm soát thông tin cá nhân đó, dưới dạng một tài sản kinh doanh trong bất cứ việc chuyển nhượng nào như vậy. Đồng thời, trong trường hợp không mong muốn mà chúng tôi, hay về cơ bản là tất cả những tài sản của chúng tôi, bị thu mua, thì thông tin cá nhân thu thập được từ quý vị, hoặc việc kiểm soát thông tin đó, có thể là một trong những tài sản được chuyển nhượng.

5.5 Yêu Cầu Pháp Lý

Chúng tôi bảo lưu quyền tiết lộ bất cứ thông tin cá nhân nào chúng tôi có về quý vị nếu tòa án bắt buộc hoặc một cơ quan chính phủ yêu cầu chúng tôi làm như vậy hoặc nếu chúng tôi xác định điều này là cần thiết hay phải tuân theo luật pháp hoặc để bảo vệ quyền lợi hay tài sản của chúng tôi theo pháp luật hiện hành. Chúng tôi cũng bảo lưu quyền giữ lại thông tin cá nhân đã thu thập và xử lý thông tin cá nhân đó để tuân thủ những quy định và quy tắc về kế toán cũng như thuế vụ và pháp luật về việc lưu giữ các hồ sơ ghi chép cụ thể.

6. Các Hoạt Động Xử Lý Dữ Liệu Tập Trung

Cũng như phần lớn các doanh nghiệp quốc tế, chúng tôi đã tập trung những khía cạnh nhất định của các hoạt động xử lý dữ liệu theo pháp luật hiện hành mà trong nhiều trường hợp sẽ dẫn tới việc chuyển thông tin cá nhân của quý vị giữa các quốc gia. Ví dụ như nếu quý vị đặt phòng và/hoặc nghỉ tại một trong các khách sạn hoặc khu nghỉ dưỡng của Aroma Hotel bên ngoài Hoa Kỳ, thì thông tin cá nhân thu thập được trong quá trình đó sẽ được chuyển tới và xử lý tại Hoa Kỳ, theo quy tắc ràng buộc công ty của Aroma Hotel (nơi chúng áp dụng với quý vị). Những phạm vi thẩm quyền mà thông tin đó sẽ được xử lý có thể có hoặc không có các quy định luật pháp để bảo vệ quyền riêng tư về thông tin cá nhân. Tuy nhiên, bất cứ khi nào thông tin cá nhân của quý vị được chuyển đi trong phạm vi các công ty Aroma Hotel, thì thông tin cá nhân của quý vị sẽ được xử lý theo các điều khoản và điều kiện của Chính Sách này và pháp luật hiện hành.

7. Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập Khi Quý vị Ghé Thăm Chúng Tôi Trực Tuyến

Nếu quý vị truy cập bất kỳ trang web Aroma Hotel nào, quý vị có thể muốn biết như sau:

7.1 Quý Vị Có Thể Duyệt Web Mà Không Cần Tiết Lộ Quý Vị Là Ai

Quý vị có thể luôn luôn truy cập các trang web của chúng tôi mà không đăng nhập hoặc tiết lộ quý vị là ai.

7.2 Thông Tin Sử Dụng

Khi quý vị truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi thu thập thông tin về cách quý vị sử dụng những trang mạng đó. Ví dụ về thông tin này bao gồm địa chỉ Giao Thức Internet tự động được gán cho máy tính của quý vị mỗi lần quý vị duyệt web trên Internet, ngày và thời gian quý vị truy cập, các trang quý vị truy cập và lượng thời gian quý vị sử dụng trên mỗi trang, loại trình duyệt Internet quý vị sử dụng, hệ điều hành thiết bị của quý vị và URL của bất kỳ trang mạng nào quý vị đã truy cập trước và sau truy cập trang mạng. Thông tin đó không được liên kết với quý vị với tư cách cá nhân trừ khi quý vị tạo hồ sơ người dùng, nhưng chúng tôi có thể lưu giữ hồ sơ thiết bị được sử dụng.

7.3 Công Nghệ Cookie và Công Nghệ Tương Tự Khác

Chúng tôi sử dụng công nghệ cookie trên các trang mạng của chúng tôi để cho phép chúng tôi đánh giá và cải thiện chức năng các trang mạng của mình. Bản thân các cookie không thể sử dụng để tiết lộ danh tính của quý vị. Chúng nhận diện trình duyệt của quý vị, chứ không phải quý vị, tới các máy chủ của chúng tôi khi quý vị truy cập các trang mạng của chúng tôi. Để biết thông tin về cách Aroma Hotel sử dụng các cookie, hãy truy cập aromahotel.vn
Nếu quý vị không muốn chấp thuận các cookie, quý vị có thể chặn chúng bằng cách điều chỉnh cài đặt trên trình duyệt internet của mình. Tuy nhiên, nếu quý vị chặn chúng, thì quý vị sẽ không thể sử dụng tất cả chức năng trên các trang mạng của chúng tôi, bao gồm các chức năng tùy biến gắn với việc tạo một hồ sơ người dùng.
Thông tin thêm về các cookie và cách chúng hoạt động tại trang mạng có tại allaboutcookies.org.

7.4 Phương Tiện Xã Hội
Trang mạng của chúng tôi cũng chứa các plug-in và các chức năng tính hợp các nền tảng phương tiện xã hội của bên thứ ba vào các trang mạng của chúng tôi. Quý vị sẽ có thể kích hoạt chúng thủ công. Nếu quý vị làm như vậy, các bên thứ ba điều hành những nền tảng này có thể nhận diện quý vị, họ có thể xác định cách quý vị sử dụng trang mạng này và họ có thể liên kết và lưu trữ thông tin này với hồ sơ phương tiện xã hội của quý vị. Vui lòng tham khảo chính sách bảo vệ dữ liệu của các nền tảng phương tiện xã hội này để hiểu rõ họ sẽ làm gì với dữ liệu cá nhân của quý vị. Nếu quý vị kích hoạt các plug-in này và các chức năng khác, quý vị sẽ tự chịu rủi ro khi làm vậy.

7.5 Tạo một Hồ Sơ Người Dùng
Quý vị có thể tạo hồ sơ người dùng trên trang mạng Aroma Hotel, trong số những thứ khác, nhằm hỗ trợ các giao dịch trực tuyến, và tự trải nghiệm các trang mạng của chúng tôi theo sở thích của quý vị. Điều này cho phép chúng tôi đưa ra các đề xuất phù hợp với quý vị. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin quý vị cung cấp trong hồ sơ người dùng của mình để bổ sung cho những cơ sở dữ liệu khác do chúng tôi và những nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi lưu trữ nếu phù hợp. Bằng cách tạo một hồ sơ người dùng, quý vị đồng ý rằng chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân mà quý vị cung cấp cho những mục đích này.

Quý vị có thể xem, cập nhật hoặc xóa bất cứ thông tin cá nhân nào quý vị đã cung cấp cho chúng tôi để đưa vào hồ sơ người dùng của quý vị bằng cách chỉnh sửa hồ sơ người dùng trực tuyến hoặc bằng cách gửi email tới concierge@Aroma Hotel.com. Nếu sau đó quý vị chọn xóa hồ sơ người dùng của mình, chúng tôi có quyền sử dụng bất cứ thông tin cá nhân nào do quý vị cung cấp trước đó để đưa vào hồ sơ người dùng của quý vị để phục vụ mục đích lưu hồ sơ và giám sát chất lượng (trừ khi pháp luật quy định chúng tôi phải xóa hoặc ngừng xử lý hoặc sử dụng thông tin cá nhân của quý vị). Thậm chí nếu quý vị chọn không tạo một hồ sơ người dùng, quý vị vẫn có thể sử dụng các trang mạng của chúng tôi để tìm kiếm và mua dịch vụ.

7.6 Liên Kết tới Những Trang Mạng Khác
Ví dụ như nếu quý vị truy cập trang mạng Aroma Hotel và quyết định, ví dụ như mua một phiếu quà tặng, đặt vé máy bay, thuê xe, gửi mẫu yêu cầu tặng thưởng hoặc nộp đơn xin việc trực tuyến, quý vị sẽ được kết nối liền lạc tới các trang mạng được điều hành bởi các bên thứ ba mà chúng tôi đã ký hợp đồng cung cấp những dịch vụ đó. Nếu quý vị nhấp vào một liên kết trên các trang mạng của chúng tôi hoặc trên bất cứ trang mạng nào khác, quý vị luôn nên nhìn vào thanh địa chỉ trong trình duyệt của mình để xác định liệu quý vị đã được kết nối tới một trang mạng khác chưa. Chính Sách này và trách nhiệm của chúng tôi được giới hạn ở những phương thức thu thập thông tin của riêng chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, và không thể luôn bảo đảm, về những hoạt động thu thập thông tin hoặc những chính sách quyền riêng tư của những trang mạng khác do các bên thứ ba hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi điều hành khi quý vị gửi thông tin cá nhân của mình trực tiếp tới những trang mạng này. Ngoài ra, chúng tôi không thể bảo đảm nội dung của các trang mạng do những bên thứ ba này hoặc những nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi điều hành, thậm chí kể cả khi có thể truy cập bằng một liên kết từ các trang mạng của chúng tôi. Chúng tôi khuyên quý vị đọc các chính sách về quyền riêng tư và an ninh của bất cứ trang mạng bên ngoài nào trước khi cung cấp bất cứ thông tin cá nhân nào khi truy cập vào những trang mạng đó.

7.7 An Ninh
Do an ninh thông tin cá nhân của quý vị là rất quan trọng với chúng tôi, nên chúng tôi sử dụng phần mềm Tầng Kết Nối Bảo Mật (“SSL”) để mã hóa thông tin cá nhân mà quý vị cung cấp cho chúng tôi. Nếu trình duyệt của quý vị được kích hoạt SSL (mà phần lớn là như vậy), thì việc chuyển trực tuyến thông tin cá nhân của quý vị tới chúng tôi sẽ được mã hóa. Quý vị có thể kiểm tra xem thông tin cá nhân của mình có được chuyển đi bằng mã hóa SSL hay không bằng cách xác nhận ký hiệu khóa đóng trên thanh phía dưới cùng trong cửa sổ trình duyệt của mình. Quý vị cũng có thể kiểm tra xem thông tin cá nhân của mình sẽ được mã hóa bằng mã hóa SSL hay không bằng cách bảo đảm tiền tố trong địa chỉ trang mạng được ghi cho trang đó đã chuyển từ "http" sang "https". Nếu quý vị không thấy ký hiệu thích hợp và tiền tố "https", thì quý vị không nên giả định rằng thông tin cá nhân mà quý vị đang được yêu cầu cung cấp sẽ được mã hóa trước khi gửi.
Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập trực tuyến từ quý vị được chúng tôi và/hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi lưu trữ trong các cơ sở dữ liệu được bảo vệ thông qua sự kết hợp các chức năng điều khiển truy cập trực tiếp và điện tử, công nghệ tường lửa và những biện pháp an ninh phù hợp. Tuy nhiên, những biện pháp an ninh này không thể ngăn chặn tất cả mất mát, dùng sai mục đích hoặc sửa đổi thông tin cá nhân và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi tổn thất hay trách nhiệm pháp lý liên quan tới bất cứ sự việc nào như vậy trong phạm vi pháp luật cho phép. Nếu pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ thông báo đến quý vị về bất kỳ thất thoát, dùng sai mục đích hoặc sửa đổi thông tin cá nhân nào mà có thể ảnh hưởng đến quý vị để quý vị có thể có những hành động thích hợp nhằm bảo vệ hợp lý các quyền của mình.

7.8 Trẻ Nhỏ
Các trang mạng của chúng tôi không bán các sản phẩm hoặc dịch vụ cho trẻ nhỏ mua và chúng tôi không cố ý gạ gẫm hoặc thu thập thông tin cá nhân từ trẻ nhỏ. Nếu quý vị dưới 18 tuổi (hoặc vị thành niên đủ điều kiện truy cập vào các trang mạng của chúng tôi), thì quý vị chỉ có thể sử dụng các trang mạng của chúng tôi khi có phụ huynh hoặc người giám hộ tham gia.

7.9 Quảng Cáo Hướng Đối Tượng
Khi luật pháp cho phép, chúng tôi có thể làm việc với các công ty khác để cho quý vị biết các quảng cáo mà chúng tôi cho rằng quý vị có thể thấy liên quan và hữu ích. Điều này có thể bao gồm các quảng cáo được hiển thị trên trang mạng hoặc ứng dụng riêng của chúng tôi, hoặc quảng cáo từ chúng tôi được hiển thị trên các trang mạng của công ty khác. Các quảng cáo quý vị nhìn thấy có thể dựa trên thông tin chúng tôi hoặc bên thứ ba thu thập và/hoặc có thể dựa trên các hoạt động của quý vị trên trang mạng của chúng tôi hoặc trang mạng của bên thứ ba.

8. Ứng Dụng
Khi quý vị tải xuống hoặc đăng ký sử dụng một trong các ứng dụng của chúng tôi, quý vị có thể gửi thông tin cá nhân cho chúng tôi như tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, ngày sinh, tên đăng nhập, mật khẩu và thông tin đăng ký khác, thông tin thẻ tín dụng và tài chính, mô tả cá nhân và/hoặc hình ảnh.
Ngoài ra, khi quý vị sử dụng ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin cụ thể tự động, bao gồm thông tin kỹ thuật liên quan đến thiết bị di động của quý vị, mã nhận dạng duy nhất của thiết bị, thông tin mạng di động của quý vị, loại trình duyệt di động mà quý vị sử dụng và thông tin về cách quý vị sử dụng ứng dụng.
Tùy thuộc vào ứng dụng cụ thể quý vị sử dụng và chỉ sau khi quý vị đồng ý với thu thập đó, chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin được lưu trữ trên thiết bị của quý vị, bao gồm thông tin liên hệ, danh sách bạn bè, thông tin đăng nhập (khi cần thiết để cho phép chúng tôi giao tiếp với các ứng dụng khác theo yêu cầu), ảnh, video, thông tin địa điểm hoặc nội dung số khác. Chi tiết khác về loại thông tin chúng tôi thu thập được quy định trong thông báo về quyền riêng tư cho mỗi ứng dụng riêng lẻ.

9. Lựa Chọn
Quý vị luôn có thể chọn thông tin cá nhân nào (nếu có) mà quý vị muốn cung cấp cho chúng tôi. Tuy nhiên, nếu quý vị chọn không cung cấp những thông tin chi tiết nhất định, thì một số tính năng sử dụng do chúng tôi cung cấp có thể bị ảnh hưởng (ví dụ như chúng tôi không thể thực hiện đặt phòng mà không có tên).
Nếu quý vị cung cấp cho chúng tôi các thông tin liên hệ chi tiết của mình (ví dụ như địa chỉ bưu điện, địa chỉ email, số điện thoại hoặc số fax), thì chúng tôi có thể liên hệ để cho quý vị biết về những sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mại và sự kiện mà chúng tôi cho rằng quý vị có thể quan tâm. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị với các bên thứ ba đã được chọn lựa một cách cẩn trọng, những người có thể liên lạc trực tiếp với quý vị. Trong một số phạm vi quyền hạn, luật pháp về quyền riêng tư dữ liệu có thể yêu cầu chúng tôi được sự động ý riêng trước khi chúng tôi làm vậy. Quý vị luôn có thể chọn có nhận bất cứ hay tất cả những liên lạc này hay không bằng cách liên hệ với chúng tôi như trình bày trong Phần 12 bên dưới hoặc làm theo chỉ dẫn "hủy đăng ký" có trong các thông tin liên lạc.
Nếu quý vị có một tài khoản với chương trình khách hàng thường xuyên (như Aroma Hotel Gold Passport®) thì chúng tôi có thể đề nghị quý vị cho biết những ưu tiên liên lạc của quý vị khi quý vị nộp đơn đăng ký thành viên hoặc khi quý vị tạo hồ sơ người dùng của mình. Chúng tôi cũng có thể đề nghị quý vị cho biết cách quý vị muốn nhận bất cứ thông tin giới thiệu, chương trình marketing và chương trình khuyến mại nào (nghĩa là qua email hoặc thư thông thường) và liệu quý vị có sẵn lòng tham gia vào các cuộc khảo sát hay không. Khi quý vị đã cho biết những ưu tiên của mình, thì quý vị luôn có thể thay đổi quyết định.
Trong một số phạm vi quyền hạn, ngoài việc quý vị đồng ý với Chính Sách này, luật pháp về quyền riêng tư dữ liệu có thể yêu cầu chúng tôi được quý vị chấp thuận riêng trước khi chúng tôi gửi cho quý vị thông tin mà quý vị chưa yêu cầu cụ thể. Trong những trường hợp nhất định, sự chấp thuận của quý vị có thể được hàm ý (ví dụ như nếu cần liên hệ để hoàn tất yêu cầu của quý vị và/hoặc khi quý vị tình nguyện cung cấp thông tin để chúng tôi sử dụng). Trong những trường hợp khác, chúng tôi có thể cần quý vị chấp thuận rõ ràng theo luật pháp hiện hành (ví dụ khi thông tin thu thập được xem là Thông Tin Cá Nhân Nhạy Cảm theo những quy định địa phương).
Chúng tôi sẽ tôn trọng bất cứ yêu cầu nào của quý vị về việc không gửi những tư liệu marketing trực tiếp tới cho quý vị. Khi nhận được một yêu cầu như vậy, thông tin liên hệ chi tiết của quý vị sẽ được "giữ lại" thay vì xóa bỏ. Điều này sẽ bảo đảm rằng yêu cầu của quý vị được ghi lại và giữ lại cho tới khi quý vị chấp thuận thay thế yêu cầu đó về sau.

10. Cập Nhật hoặc Tiếp Cận Thông Tin Cá Nhân của Quý Vị
Với một số trường hợp ngoại lệ nhất định, quý vị có quyền tiếp cận và cập nhật thông tin cá nhân lưu giữ về quý vị. Nếu quý vị muốn hỏi về bất cứ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi có thể có về quý vị, quý vị có thể gửi cho chúng tôi một yêu cầu bằng văn bản qua thư hoặc email tới các địa chỉ được cung cấp trong Phần 12 bên dưới. Vui lòng chắc chắn rằng có ghi họ và tên, địa chỉ và số điện thoại của quý vị và một bản hồ sơ chứng minh nhận dạng của quý vị (như thẻ ID hoặc hộ chiếu) để chúng tôi có thể xác định danh tính của quý vị và xem chúng tôi có bất cứ thông tin cá nhân nào về quý vị hay không, hoặc trong trường hợp C 
Chúng tôi cần liên hệ với quý vị để lấy thêm bất cứ thông tin nào khác mà chúng tôi có thể cần để thực hiện việc xác định này.
Chúng tôi có quyền áp dụng một khoản phí cho quý vị, nếu được phép theo luật pháp hiện hành, thông thường vào khoảng US$ 20, để xử lý bất cứ yêu cầu nào như vậy. Khi quý vị có nhiều yêu cầu liên tiếp trong thời gian ngắn, chúng tôi có thể trả lời yêu cầu đến sau của quý vị bằng cách dẫn chiếu phản hồi trước đó của chúng tôi và chỉ xác định mục nào đã thay đổi về cơ bản.
Quý vị có thể yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa, hủy bỏ, và/hoặc dừng xử lý hoặc sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về quý vị. Nếu chúng tôi đồng ý rằng thông tin cá nhân đó không chính xác, hoặc việc xử lý cần được dừng lại, chúng tôi sẽ xóa hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân. Nếu chúng tôi không đồng ý rằng thông tin cá nhân đó không chính xác, thì chúng tôi sẽ thông báo với quý vị rằng chúng tôi không đồng ý, giải thích lý do chúng tôi từ chối với quý vị và lưu vào hồ sơ rằng quý vị coi thông tin cá nhân đó là không chính xác trong một (các) hồ sơ phù hợp.

11. Thay Đổi Chính Sách này
Vì doanh nghiệp của chúng tôi không ngừng thay đổi, Chính Sách này cũng có thể thay đổi. Để hỗ trợ quý vị, Chính Sách này có ngày hiệu lực được trình bày ở cuối văn bản này.

12. Yêu Cầu Tiếp Cận Thông Tin Cá Nhân/ Câu Hỏi hoặc Khiếu Nại
Nếu quý vị có bất cứ câu hỏi nào về Chính Sách này, về xử lý dữ liệu như được mô tả trong Chính Sách này, hoặc có bất cứ thắc mắc hay khiếu nại nào đối với việc quản lý Chính Sách, hoặc nếu quý vị muốn gửi một yêu cầu (theo hình thức được mô tả trong Phần 10 bên trên) để tiếp cận thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về quý vị, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng bất cứ hình thức nào sau đây:

- Bằng cách gọi đến một trong những số điện thoại miễn phí tại trang Dịch Vụ Khách Hàng AromaHotel.vn;
- Bằng cách liên hệ với bàn lễ tân tại bất cứ khách sạn nào của chúng tôi.
Nếu quý vị không hài lòng với câu trả lời nhận được, quý vị có thể báo cáo mối quan ngại của quý vị lên Quản Lý Trưởng về Quyền Riêng Tư bằng cách gửi email đến địa chỉ privacy@AromaHotel.vn
Mặc dù một mình Chính Sách này không tạo thành các quyền theo hợp đồng, Aroma Hotel bảo đảm tuân thủ một số quy định pháp lý của mình tại một số quốc gia có liên quan đến thông tin cá nhân bằng cách xây dựng một bộ Tiêu Chuẩn và Chính Sách bắt buộc (một số quốc gia gọi là quy định bắt buộc của công ty), được phê chuẩn bởi nhiều cơ quan chức năng quốc gia về quyền riêng tư. Kết quả là tùy theo trường hợp và địa điểm của quý vị, những quyền lợi về quyền riêng tư của quý vị có thể được thực thi theo những tiêu chuẩn hoặc chính sách đó thông qua cơ quan chức năng và tòa án. Nếu quý vị muốn biết thêm thông tin về những tiêu chuẩn và chính sách này, vui lòng liên hệ với Aroma Hotel Hotels & Resorts tại địa chỉ bên trên hoặc Quản Lý Trưởng về Quyền Riêng Tư tại địa chỉ email bên trên.
Tất cả những yêu cầu tiếp cận thông tin cá nhân của quý vị phải được gửi bằng văn bản bằng thư hoặc email. Chúng tôi có thể hồi âm yêu cầu của quý vị bằng thư, email, điện thoại hoặc bất kỳ biện pháp thích hợp nào khác.