An ninh & An toàn

1. Chính sách bảo mật

Tập đoàn khách sạn Aroma Hotel luôn luôn ý thức được rằng hoạt động và sự phát triển của Aroma Hotel dựa trên sự hợp tác và tin tưởng của Quý khách đối với chúng tôi. Nhằm củng cố và phát triển mối quan hệ này, Tập đoàn Aroma Hotel sẽ sử dụng những nỗ lực lớn nhất để bảo vệ cho những thông tin mà Quý khách đã cung cấp. Vì vậy, việc lưu trữ và sử dụng các thông tin cá nhân Quý khách đã cung cấp cho Aroma Hotel sẽ tuân thủ nghiêm ngặt những nguyên tắc sau:

Những thông tin mà Quý khách được yêu cầu cung cấp là những thông tin có liên quan và cần thiết để Aroma Hotel hiểu rõ nhu cầu của Quý khách đồng thời đảm bảo cho việc quản lý, khai thác, sử dụng website được an toàn và thuận tiện;

Việc lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách sẽ được thực hiện một cách hệ thống, chính xác và cập nhật để đảm bảo tối đa lợi ích của khách hàng khi khai thác và sử dụng dịch vụ và sản phẩm của Aroma Hotel;

Aroma Hotel cam kết không tiết lộ các thông tin cá nhân của Quý khách cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khác trừ khi được sự đồng ý của Quý khách hoặc theo quy định pháp luật;

Aroma Hotel duy trì hệ thống bảo vệ nghiệm ngặt để lưu trữ và bảo vệ thông tin của Quý khách khỏi bất kỳ sự truy cập trái phép nào;

Việc truy cập thông tin cá nhân của Quý khách và các nhân viên của Aroma Hotel sẽ tuân thủ các quy định về bảo mật của Aroma Hotel.

2. Thông tin trên website

Các sản phẩm/dịch vụ được giới thiệu trên website này được Aroma Hotel cung cấp một cách hợp pháp và chỉ với mục đích tham khảo. Người sử dụng không nên xem những thông tin này như một đề nghị bán hoặc chào bán trừ trường hợp Aroma Hotel có quy định hoặc thỏa thuận cụ thể và riêng biệt khác.

Mặc dù việc xây dựng và thiết kế các thông tin, tài liệu trên trang web này đã được thực hiện với sự thận trọng tối đa nhưng Aroma Hotel không đảm bảo về việc không nhiễm vi rút hay các yếu tố gây hại khác, hoặc sự chính xác, phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó của các thông tin, tài liệu được đăng tải trên website này và các website liên kết với website này. Đồng thời, Aroma Hotel bảo lưu quyền thay đổi, cập nhật và cải tiến các thông tin, tài liệu đó mà không cần phải thông báo trước.

Các thông tin được đăng tải trên website này chỉ để tham khảo, không nhằm mục đích tư vấn chuyên môn. Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về các thông tin chi tiết.

4. Các trang web liên kết

Aroma Hotel và các Công ty thành viên thuộc Aroma Hotel không chịu trách nhiệm về các nội dung hoặc thông tin, tài liệu của bất kỳ trang web nào khác liên kết đến trang này. Khi truy cập và sử dụng các nội dung, thông tin, tài liệu của những trang web khác liên kết đến trang này, Quý khách sẽ phải tự chịu mọi rủi ro và tuân theo những điều khoản và điều kiện sử dụng áp dụng cho sự truy cập/sử dụng đó.

5. Truyền tải dữ liệu qua Internet

Do tính chất của Internet, các giao dịch có thể bị gián đoạn, mất tín hiệu đường truyền, truyền dữ liệu chậm và truyền số liệu không đúng. Aroma Hotel không chịu trách nhiệm đối với các lỗi chức năng của thiết bị liên lạc không theo sự kiểm soát của Aroma Hotel gây ảnh hưởng đến tính chính xác hoặc thời gian nhận và gửi thông tin cũng như các giao dịch mà Quý khách thực hiện.

6. Khuyến cáo về bảo mật thông tin

Để góp phần hiệu quả cho việc bảo mật thông tin cá nhân, Quý khách nên thận trọng trong việc sử dụng, bảo vệ thông tin cá nhân của mình bằng cách tuân thủ các nguyên tắc sau
Không tiết lộ Tên sử dụng/Tên đăng nhập và/hoặc Mật khẩu với bất kỳ ai, viết hoặc sử dụng ở nơi mà mọi người có thể nhận biết và nhìn thấy được. Khi chọn mật khẩu Quý khách không nên chọn những thông tin dễ xác định như họ tên, ngày sinh, số điện thoại hoặc một số ký tự, con số dễ nhận biết từ tên, ngày sinh, số điện thoại của Quý khách.
Thoát khỏi hệ thống và trình duyệt khi rời khỏi máy tính, ngay cả trong thời gian ngắn.
Khi nghi ngờ mật khẩu đã bị lộ, Quý khách thay đổi mật khẩu ngay lập tức, trong trường hợp cần thiết Quý khách lập tức thông báo và đề nghị được hỗ trợ từ Aroma Hotel. 
Trong trường hợp các giao dịch, hành vi trái pháp luật được tiến hành với tài khoản hoặc thông thông tin cá nhân của Quý khách mà không có sự ủy quyền hoặc do sự sai sót, vô ý hoặc cố ý từ phía Quý khách, Aroma Hotel hiểu rằng Quý khách sẽ chịu toàn bộ tổn thất hoặc trách nhiệm theo quy định pháp luật khi các giao dịch đó được thực hiện.
Trân trọng cảm ơn Quý khách đã tin tưởng và hợp tác với Aroma Hotel!